وب سایت رسمی مهندس حمیدرضا قدری

فعال در حوزه اقتصادی و مدیرعامل گروه کارخانجات شهید قندی

وب سایت رسمی مهندس حمیدرضا قدری

فعال در حوزه اقتصادی و مدیرعامل گروه کارخانجات شهید قندی

وب سایت رسمی مهندس حمیدرضا قدری

۲ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

۱۵ دی۱۲:۲۶
محصولات جدیدی را در دستور کار مجموعه قرار گرفته که این محصولات عمدتاً وارداتی و های‌تک بوده بنابراین از ما درخواست شده در این زمینه‌ها ورود کرده تا به کشور کمک شود.

حمیدرضا قدری | ۱۵ دی ۹۷ ، ۱۲:۲۶
۰۸ دی۱۲:۰۸
برای توسعه بازارهای صادراتی در سال 98، برنامه‌های جدیدی تدوین‌شده است و تحریم‌ها اثر کمی بر این مهم خواهند گذاشت.‏

حمیدرضا قدری | ۰۸ دی ۹۷ ، ۱۲:۰۸